top of page

UW GLOBAAL MEDISCH DOSSIER (GMD)

Het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt.

Medisch dossier: Our Services

HET GLOBAAL MEDISCH DOSSIER

Dit dossier bevat:

  • gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis

  • sociale en administratieve gegevens

  • verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers

  • gegevens over de gevolgde behandelingen

  • gegevens over genomen medicatie

  • vaccinaties

Persoonlijke aantekeningen van de arts behoren niet tot het globaal medisch dossier.

Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar.

Vaccinating A Child
Chart & Stethoscope

VERZAMELING EN COÖRDINATIE

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD.

Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid.  Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.
Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn, en of voorgestelde behandelingen niet tegenstrijdig zijn met mekaar.

ONDERZOEKEN EN BEHANDELINGEN DOOR SPECIALISTEN

Specialisten zijn niet verplicht gegevens door te geven aan de huisarts.  Het GMD biedt een instrument om tot meer uitwisseling te komen.  U kunt als patiënt de specialist vragen om zijn bevindingen aan de huisarts mee te delen en zo een betere opvolging van uw ziekte- en gezondheidstoestand toe te laten.

Home Nurse Examining Patient
bottom of page